wz

Gramatika

Grammar – Pupils can practise their knowledge of English grammar here. They can complete the different exercices and check their answers below.

Gramatika – Žáci si zde mohou procvičit své znalosti anglické gramatiky. Mohou doplnit různá cvičení a zkontrolovat své odpovědi níže.

POPIS
5. ročník

Grammar - základy

vysvětlení gramatiky – TO BE, HAVE GOT, CAN

AUTOR: M. Theer
Grammar - cvičení

cvičení na gramatiku – TO BE, HAVE GOT, CAN

AUTOR: M. Theer
Vazba - There is/There are

vysvětlení gramatiky - There is/There are

AUTOR: J. Rybářová
Cvičení - There is/There are

cvičení na gramatiku - There is/There are

AUTOR: J. Rybářová

Autor: kol. učitelů