wz

Gramatika

Grammar – Pupils can practise their knowledge of English grammar here. They can complete the different exercices and check their answers below.

Gramatika – Žáci si zde mohou procvičit své znalosti anglické gramatiky. Mohou doplnit různá cvičení a zkontrolovat své odpovědi níže.

POPIS
7. ročník

Present Simple or Present continuous

cvičení na rozlišení přítomného času prostého a průběhového

AUTOR: S. Jarošová
Prepositions

vysvětlení předložek

AUTOR: P. Andrlová
Time Prepositions

časové předložky - cvičení

AUTOR: P. Andrlová
Place Prepositions

místní předložky - cvičení

AUTOR: P. Andrlová
Comparatives and superlatives

stupňování přídavných jmen

AUTOR: P. Andrlová
Present Continuous for future

přítomný průběhový čas pro budoucnost

AUTOR: P. Andrlová
Present Simple or Present continuous 02

procvičení přítomného prostého a přítomného průběhového času s klíčem

AUTOR: K. Kabeláčová
Present Simple or Present continuous 03

procvičení přítomného prostého a přítomného průběhového času s klíčem

AUTOR: K. Kabeláčová
TEXT

TEXT

AUTOR:

Autor: kol. učitelů