wz

Gramatika

Grammar – Pupils can practise their knowledge of English grammar here. They can complete the different exercices and check their answers below.

Gramatika – Žáci si zde mohou procvičit své znalosti anglické gramatiky. Mohou doplnit různá cvičení a zkontrolovat své odpovědi níže.

POPIS
8. ročník

Present Simple or Present continuous

cvičení na rozlišení přítomného času prostého a průběhového

AUTOR: P. Andrlová
Prepositions

vysvětlení předložek

AUTOR: P. Andrlová
Time Prepositions

časové předložky - cvičení

AUTOR: P. Andrlová
Place Prepositions

místní předložky - cvičení

AUTOR: P. Andrlová
Past Tense – Regular Verbs

utvoř větu z daných slov a dej ji do minulého času

AUTOR: P. Andrlová

Autor: kol. učitelů