wz

Gramatika

Grammar – Pupils can practise their knowledge of English grammar here. They can complete the different exercices and check their answers below.

Gramatika – Žáci si zde mohou procvičit své znalosti anglické gramatiky. Mohou doplnit různá cvičení a zkontrolovat své odpovědi níže.

POPIS
9. ročník

Future

cvičení will/be going to

AUTOR: S. Jarošová
Grammar Revision

souhrn časů

AUTOR: P. Andrlová
Past Simple or Continuous 01
Past Simple or Continuous 02
Past Simple or Continuous 03
Past Simple or Continuous 04

doplňte slovesa v minulém čase prostém nebo průběhovém

AUTOR: S. Jarošová
Past Tense – Irregular Verbs

vyber z řady sloves to správné

AUTOR: P. Andrlová

Autor: kol. učitelů