wz

Pracovní listy

Worksheets – Pupils can practise various exercices with different topic here. Then they can verify their answers with the right answers below.

Pracovní listy – Žáci si zde mohou procvičit rozmanitá cvičení s odlišnou tematikou. Potom si mohou ověřit své odpovědi se správnými odpověďmi níže.

POPIS
5. ročník

Complete the sentences.

doplnění do vět správnými slovesy

AUTOR: P. Andrlová
What time is it?

určení času

AUTOR: P. Andrlová
What is the weather?

určení počasí

AUTOR: P. Andrlová

POPIS

AUTOR:

Autor: kol. učitelů