wz

Pracovní listy

Worksheets – Pupils can practise various exercices with different topic here. Then they can verify their answers with the right answers below.

Pracovní listy – Žáci si zde mohou procvičit rozmanitá cvičení s odlišnou tematikou. Potom si mohou ověřit své odpovědi se správnými odpověďmi níže.

POPIS
6. ročník

Body parts

pojmenuj části těla, které vidíš na obrázcích

AUTOR: K. Kabeláčová
Kids print time

Procvič si hodiny! Napiš, kolik je na obrázcích hodin, do posledního cvičení napiš slovy, co kdy děláš.

AUTOR: K. Kabeláčová

POPIS

AUTOR:

Autor: kol. učitelů