wz

Pracovní listy

Worksheets – Pupils can practise various exercices with different topic here. Then they can verify their answers with the right answers below.

Pracovní listy – Žáci si zde mohou procvičit rozmanitá cvičení s odlišnou tematikou. Potom si mohou ověřit své odpovědi se správnými odpověďmi níže.

POPIS
7. ročník

Shine Beginner Level - Worksheet 2

procvičení základních otázek, neurčité členy, krátké odpovědi, přítomný čas průběhový + plus klíč

AUTOR: P. Andrlová
Přítomný čas, předložky - Worksheet 2

cvičení na doplňování přítomného času a předložek

AUTOR: P. Andrlová

Autor: kol. učitelů