wz

Pracovní listy

Worksheets – Pupils can practise various exercices with different topic here. Then they can verify their answers with the right answers below.

Pracovní listy – Žáci si zde mohou procvičit rozmanitá cvičení s odlišnou tematikou. Potom si mohou ověřit své odpovědi se správnými odpověďmi níže.

POPIS
8. ročník

Worksheet01 - tvoření vět, dokončení vět

cvičení na tvoření vět a dokončení vět

AUTOR: P. Andrlová

Autor: kol. učitelů