wz

Pracovní listy

Worksheets – Pupils can practise various exercices with different topic here. Then they can verify their answers with the right answers below.

Pracovní listy – Žáci si zde mohou procvičit rozmanitá cvičení s odlišnou tematikou. Potom si mohou ověřit své odpovědi se správnými odpověďmi níže.

POPIS
9. ročník

Pracovní list 01

spojení profese s činností, přítomný čas a čas minulý

AUTOR: P. Andrlová

AUTOR:

Autor: kol. učitelů