wz

Výukové programy

Kromě klasické výuky ve třídách mají naši žáci možnost procvičovat svoje vědomosti na počítačových programech nebo přímo na internetu.

Terasoft
Používáme na naší škole:

TS Angličtina pro malé školáky 1

TS Angličtina pro školáky 2

TS Angličtina pro školáky 3

TS Angličtina pro školáky 4

TS Angličtina pro školáky 5

TS Angličtina představuje v současnosti nejrozšířenější a nejpoužívanější produkt pro výuku angličtiny na školách v ČR. Svým pojetím přispívá k podstatnému zefektivnění výuky i při domácím procvičování. Díky provázanosti se školními osnovami jde o jednu z nejlepších cest k výraznému vylepšení školních výsledků.

stránky výrobce: Terasoft

Dále na škole používáme následující tituly:

Listen and Learn English -

Listen and Learn English -

Listen and Learn English -


Silcom

Dobrodružná angličtina

Aby procvičování anglického jazyka děti zaujalo a bavilo, jsou jednotlivé procvičovací úlohy zasazeny do detektivního příběhu odehrávajícího se ve Velké Británii. Průvodcem je slavný detektiv Čéňa, jemuž děti pomáhají získat zpět ukradené diamanty z královské koruny...

stránky výrobce: SILCOM Multimedia

Fotogalerie

Autor: