wz

Práce s textem

Reading comprehension – Pupils can read the text, try to translate it and answer the questions here. Pupils can check their answers with the right answers below.

Čtení s porozuměním – Žáci si zde mohou přečíst text, pokusit se ho přeložit a odpovědět na otázky. Žáci si mohou zkontrolovat své odpovědi se správnými odpověďmi pod textem.

POPIS
6. ročník

Steve's letter

čtení pro zábavu pro všechny i se slovníčkem

AUTOR: J. Rybářová

Autor: kol. učitelů