wz

Práce s textem

Reading comprehension – Pupils can read the text, try to translate it and answer the questions here. Pupils can check their answers with the right answers below.

Čtení s porozuměním – Žáci si zde mohou přečíst text, pokusit se ho přeložit a odpovědět na otázky. Žáci si mohou zkontrolovat své odpovědi se správnými odpověďmi pod textem.

POPIS
7. ročník

A Letter to a Friend

procvičení přítomného průběhového času

AUTOR: P. Andrlová

POPIS

AUTOR:

POPIS

AUTOR:

POPIS

AUTOR:

POPIS

AUTOR:

POPIS

AUTOR:

Autor: kol. učitelů